Ştiati că…


    ♦  despre învăţătură…
Ştiati că…
… pentru cei ce se tem de Domnul, legământul făcut cu El le dă învăţătură? – Psalmul 25:14
… pentru ca să pricepi, trebuie asculţi învăţătura şi să iei aminte? – Proverbele 4:1
… nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura? – Proverbele 1:7
… robul Domnului primeşte învăţătură de la judecăţile Domnului? – Psalmul 19:11
… învăţătura este viaţa ta? – Proverbele 4:13
… învăţătura este o lumină? – Proverbele 6:23
… învăţătura trebuie ţinută şi păstrată? – Proverbele 4:13
… ca să te faci înţelepţ, trebuie să ascultaţi învăţătura? – Proverbele 8:33
… învăţătura înţeleptului este un izvor de viaţă, ca să abată pe om din cursele morţii? – Proverbele 13:14
… trebuie să îţi deschizi inima la învăţătură, şi urechile la cuvintele ştiinţei? – Proverbele 23:12
… dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască dacă o învăţătura este de la
    Dumnezeu sau dacă e omenească? – Ioan 7:17
 
                                                            ♦   despre fericire…
Ştiati că…
… fericirea atârnă de păzirea legilor şi poruncilor lui Dunezeu? – Deuteronomul 4:40

 

… ca să te bucuri de fericire trebuie să te împrieteneşti cu Dumnezeu? – Iov 22:21
… cei neprihăniţi vor fi răsplătiţi cu fericire? – Proverbele 13:21
… fericirea celui neprihănit este să se apropie de Dumnezeu? – Psalmul 73:28
… cine cugetă la Cuvântul Domnului găseşte fericirea? – Proverbele 16:20
… cine se încrede în Domnul este fericit? – Proverbele 16:20
… cel cu inima prefăcută nu găseşte fericirea? – Proverbele 17:20
… fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu şi au frică de El? – Eclesiastul 8:12
… fericirea atârnă şi cât de mult cauţi să împlineşti legile şi porunci lui Dumezeu? – Deuteronomul 6:3
… ca să fi fericit trebuie să faci ce este plăcut şi bine înaintea Domnului? – Deuteronomul 6:18
… cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un
    ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui? – Iacov 1:25
 
                                                           ♦   despre nebunie…
Ştiati că…
… nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă şi care nu ştie nimic? – Proverbele 9:13
… cei nesocotiţi n-au altceva decât nebunie? – Proverbele 14:24
… nebunia poate fi o pedeapsă, dată de Dumnezeu în urma neascultării? – Deuteronomul 28:28
… puţină nebunie biruie înţelepciunea şi slava? – Eclesiastul 10:1
… dacă îţi înveseleşti trupul cu vin stărui astfel în nebunie? – Eclesiastul 2:3
… mândria te poate împinge la fapte de nebunie? – Proverbele 30:32
… râsul celor fără minte este defapt o nebunie? – Eclesiastul 2:2; 7:6
… gura nesocotiţilor găseşte plăcere în nebunie? – Proverbele 15:14
… nebunia este o bucurie pentru cel fără minte? – Proverbele 15:21
… nebunia omului îi suceşte calea, şi apoi cârteşte împotriva Domnului cu inima lui? – Proverbele 19:3
… înţelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina
    decât întunericul? – Eclesiastul 2:13
 
                                                           ♦   despre sfinţire…
Ştiati că…
… Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire? – 1 Tesaloniceni 4:7
… trebuie să urmărim sfinţirea, dacă dorim să vedem pe Dumnezeu? – Evrei 12:14
… voia lui Dumnezeu este sfinţirea noastră? – 1 Tesaloniceni 4:3
… sfinţirea trebuie dusă până la capăt, în frica de Dumnezeu? – 2 Corinteni 7:1
… daca te faci rob al lui Dumnezeu, ai ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit viaţa veşnică? – Romani 6:22
… a fi sfânt este o porunca a lui Dumnezeu? – Leviticul 11:45; 19:2
… Dumnezeu a zis: „Voi să-Mi fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul”? – Leviticul 20:26
… trebuie să sfinţeşti în inima ta pe Hristos ca Domn? – 1 Petru 3:15
… Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui? -Efeseni 1:4
… după cum Dumnezeu este sfânt, trebuie să fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră? – 1 Petru 1:15
… creştinul trebuie să îşi facă mădularele roabe ale neprihănirii, ca să ajungă la sfinţire? – Romani 6:19
 
                                                    despre ce urăşte Dumnezeu...
Ştiati că…
… Dumnezeu urăşte pe cel rău şi pe cel ce iubeşte silnicia? – Psalmul 11:5
… Dumnezeu urăşte două feluri de greutăţi, şi cântarul mincinos nu este un lucru bun? – Proverbele 20:23
… buzele mincinoase sunt urâte Domnului? – Proverbele 12:22
… gândurile rele sunt urâte Domnului? –  Proverbele 15:26
… Dumnezeu urăşte răutatea? – Psalmul 45:7
… Dumnezeu urăşte pe cei ce fac fărădelegea? – Psalmiul 5:5
… ochii trufaşi, limba mincinoasă şi mâinile care varsă sânge nevinovat sunt urâte Domnului? – Pilde 6:17
… inima care urzeşte planuri nelegiuite, este urâtă lui Dumnezeu? – Pildele 6:18
… Dumezeu urăşte picioarele care aleargă repede la rău? – Proverbele 6:16-18
… Dumnezeu urăşte martorul mincinos, care spune minciuni? – Pildele 6:19
… Dumnezeu urăşte pe cel ce stârneşte certuri între fraţi? – Proverbele 6:16-19
 
                                                    ♦   despre inima oamenilor...
Ştiati că…
… inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea? – Ieremia 17:9
… inima omului se gândeşte pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă paşii? – Proverbele 16:9
… neliniştea din inima omului îl doboară? – Proverbele 12:25
… inima celui rău este fără milă? – Proverbele 12:10
… o nădejde amânată îmbolnăveşte inima? – Proverbele 13:12
… o inimă liniştită este viaţa trupului? – Proverbele 14:30
… o inimă veselă este un bun leac? – Proverbele 17:22
… orice inimă trufaşă este o scârbă înaintea Domnului? – Proverbele 16:5
… unde este comoara ta, acolo este şi inima ta? – Luca 12:34; Matei 6:21
… prin întristarea feţei, inima se face mai bună? – Eclesiastul 7:3
… cum răspunde în apă faţa la faţă, aşa răspunde inima omului inimii omului? – Proverbele 27:19
 
                                                   despre ce iubeşte Dumnezeu...
Ştiati că…
… Domnul iubeşte dreptatea? – Psalmul 37:28
… Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi? – Psalmul 146:8
… Domnul iubeşte pe cei ce se tem de El? – Psalmul 147:11
… Domnul iubeşte pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui? – Psalmul 147:11
… Dumnezeu iubeşte pe cel ce umblă după neprihănire? – Proverbele 15:9
… Dumnezeu iubeste pe cel de face dărnicie cu bucurie? – 2 Corinteni 9:7
… Dumnezeu iubeşte pe cei ce îl iubesc pe Isus? – Ioan 16:27
… Dumnezeu iubeşte curăţia de inimă? – 1 Cronici 29:17
… Dumnezeu iubeşte neprihănirea? – Psalmul 45:7
… Dumnezeu iubeşte pe cel care-l mustră? – Proverbele 3:12
… Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să
    nu piară, ci să aibă viaţa veşnică? – Ioan 3:16
                      
                                                                                                                 ~ Bîlc Samuel & Paula ~
Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

SUS ↑

%d blogeri au apreciat: