Ce spune Biblia despre Dumnezeu


Dumnezeu

Dumnezeu  ( un caracter al iubirii) 

 • Psalmul 90:2 – Din veșnicie în veșnicie (etern)
 • Daniel 2:20 – Atotputernic si A tot înțelept
 • Daniel 2:21– El pune si răstoarnă împărații
 • Isaia 46:10 – El vestește sfârșitul de la început
 • Isaia 45:21 – Doar El are capacitatea de a descoperi viitorul
 • Psalmul 33:6,9 – Creatorul Cel Atotputernic ( Gen. 1,1 )
 • Exod 34:6,7 – Îndelung răbdător, plin de milă si de bunătate
 • Ieremia 31:3 – Ne atrage cu o bunătate plină de iubire
 • Psalmul 24:1 – Stăpânul întregii lumi
 • Psalmul 19:1 – Chiar si cerurile descoperă slava Lui
 • Psalmul 34:1-4 – El ne cheamă să-I dăm slavă si ne va elibera de toate temerile noastre
 • Isaia 41:10 – El promite să ne întărească în toate dificultățile prin care trecem
 • Isaia 43:1-3 – El promite să fie alături de noi când trecem prin ape adânci sau prin focul încercărilor vieții
 • Evrei 13:5 – El promite să nu ne părăsească si să nu ne abandoneze niciodată
Reclame

Ce spune Biblia despre Biblie


biblia 1

Biblia

 • 2 Timotei 3:16 – Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu.
 • Psalmul 119:160 – Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat de la început.
 • Psalmul 12:6,7 – Dumnezeu a apărat Cuvântul Său de-a lungul secolelor.
 • Matei 24:35 – Cuvântul lui Dumnezeu este veșnic.
 • Romani 15:4 – Unul dintre scopurile Cuvântului lui Dumnezeu este acela de a ne da speranță .
 • 2 Timotei 3:15 – Scripturile ne dau înțelepciune pentru mântuire.
 • Ioan 5:39  – Scripturile ni-L descoperă pe Isus ca Mântuitor.
 • 2 Timotei 2:15 – Pe măsură ce studiem, noi trebuie să împărțim drept Cuvântul Adevărului.
 • Ioan 16:13 – Isus a trimis Duhul Sfânt ca să ne conducă în tot adevărul.
 • 1 Corinteni 2:13 – Când ne deschidem inimile la influenta Duhului si judecăm duhovnicește lucrurile duhovnicești, Dumnezeu ne va călăuzi.
 • Isaia 28:9,10 – Pe măsură ce comparăm Scriptura cu ea însăși, verset cu verset, noi descoperim adevărul.
 • Ioan 17:17  – Cuvântul lui Dumnezeu conține adevărul.
 • Ioan 7:17 – Dacă ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu cu inima deschisă, El ne va călăuzi ( vezi Apocalipsa 22:18-20 ).
 • 2 Petru 1:21 – Oamenii sfinți ai lui Dumnezeu au vorbit după cum au fost îndemnați de Duhul Sfânt.