Biruința este a Domnului!


multumiri

„Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos! De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.” (1 Corinteni 15:57-58)
Nimic nu este imposibil pentru cei ce sunt ai Domnului Isus Hristos! Pentru că însuși Domnul ne dă biruința, fie în încercări, fie necazuri, fie în lupte spirituale, sau în altele…El e alături și ne ajută! Nouă ne rămâne să fim tari și neclintiți și să facem lucrarea la care am fost chemați pentru Domnul! Căci orice lucru pe care îl faci pentru Dumnezeu, nu este în zadar! Domnul va răsplăti pe fiecare după faptele lui.
„Şi crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârşesc astfel de lucruri, şi pe care le faci şi tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă? Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Şi anume, va da viaţa veşnică celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi nemurirea; şi va da mânie şi urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului şi ascultă de nelegiuire.” (Romani 2:3-8)

Fii Puternic(ă)!


Proverbe 24

Puterea pe care o avem noi, de fapt nu este a noastră și nu atârnă de noi, ci doar de Dumnezeu . Atâta timp cât noi vom avea credință în El, atâta timp cât ne vom încrede în El și atâta timp cât vom sta la umbra aripilor Lui, noi vom fi puternici! Tu vei fi puternic(ă)! Matei 28:18 Spune și afirmă că: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Toată puterea atât ce ține de lucrurile cerești cât și cele pământești, I-au fost date Domnului Isus atunci cânt a biruit moartea, când a înviat, pentru ca eu și tu să avem viață veșnică prin El. Și dacă toată puterea este în Mâinile lui Isus, atunci de unde noi trebuie să o cerem? Dacă nu de la El, și El în dragostea Sa față de noi, nu ne va lăsa!

Domnul Isus este cointeresat de viața noastră spirituală și nu numai, de durerile, de ispitele și căderile pe care le avem noi zilnic, El dorește să ne ajute, El dorește să te ajute, să-ți dea putere pentru că despărțiți de El Citește în continuare „Fii Puternic(ă)!”

Care este semnificația crucii?


Cross-1

Care este semnificaţia crucii? Este ea un semn de biruinţă ori un semn de păgânism? “Cuvântul crucii  pentru cei ce pier este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mântuim este puterea Lui Dumnezeu” (I Cor.1,18) şi “să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniţi într-un singur trup prin cruce, omorând prin ea vrăjmăşia” (Efes.2,16)

Crucea – unealtă de tortură

Dacă discutăm despre semnificaţia crucii, Biblia spune foarte clar că aceasta a fost o unealtă de tortură pe care au fost executaţi infractorii şi pe care a fost jertfit Domnul Isus:

Ostaşii au adus pe Isus în curte, adică în palat, şi au adunat toată ceata ostaşilor. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit o cunună de spini şi I-au pus-o pe cap. Apoi au început să-I ureze şi să zică: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!” Şi-L loveau în cap cu o trestie, Îl scuipau, îngenuncheau şi I se închinau. După ce şi-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina de purpură, L-au îmbrăcat în hainele Lui şi L-au Citește în continuare „Care este semnificația crucii?”

Blog la WordPress.com.

SUS ↑

%d blogeri au apreciat: