De la Mine este lucrul acesta – J.N. Darby


ImagineDezamăgirile vieţii sunt de fapt doar declaraţii de dragoste. Am un mesaj pentru tine astăzi, copilul Meu. O să ţi-l şoptesc uşor la ureche, pentru ca norii de furtună care apar să fie poleiţi cu glorie, iar spinii pe care s-ar putea să trebuiască să mergi să se tocească. Acest mesaj este scurt, o mică propoziţie, dar îngăduie-i să se coboare în adâncimile inimii tale şi să-ţi fie ca o pernă pe care să-ţi odihneşti capul tău obosit: “de la Mine este lucrul acesta.”

Nu te-ai gândit niciodată că tot ceea ce te priveşte, Mă priveşte de asemenea şi pe Mine? Cel care se atinge de tine se atinge de lumina ochilor Mei (Zaharia 2:8). Tu ai fost de mare preţ in ochii Mei, de aceea am un interes special în creşterea şi educaţia ta. Atunci când ispita te asaltează, şi “vrăjmaşul năvăleşte ca un râu”, vreau să ştii că “de la Mine este lucrul acesta”. Eu sunt Dumnezeul împrejurărilor. Tu nu ai fost pus acolo unde eşti la întâmplare, ci pentru că acolo este locul pe care l-am ales pentru tine. Nu ai cerut tu să te smereşti? Iată, te-am pus în locul unde această lecţie poate fi învăţată. Prin ceea ce te înconjoară şi prin cei care te însoţesc se înfăptuieşte voia Mea.

Ai dificultăţi financiare? Este greu să te încadrezi în venitul tău? „de la Mine este lucrul acesta“. Căci Eu sunt cel care posedă toate lucrurile. Doresc ca tu să iei totul de la Mine, şi ca tu să depinzi în întregime de Mine. Bogăţiile Mele sunt nemărginite (Filipeni 4:19). Pune-Mi promisiunile la încercare, ca să nu se spună despre tine “totuşi, în lucrul acesta, n-ai crezut pe Domnul Dumnezeul tău”.

Treci prin noaptea de întristare? “de la Mine este lucrul acesta”. Eu sunt omul durerilor şi obişnuit cu suferinţa(Isaia 53:3). Te-am lăsat fără nici un sprijin omenesc ca prin întoarcerea ta la Mine să capeți mângâiere (2. Tesaloniceni 2:16,17).

Te-a dezamăgit vreun prieten? Unul faţă de care ţi-ai deschis toată inima? “de la Mine este lucrul acesta”. Am îngăduit această dezamăgire ca tu să poţi să înveţi că cel mai bun Prieten este Isus. Tânjesc sa fiu confidentul tău.

A spus cineva lucruri neadevărate despre tine? Lasă asta şi vino mai aproape de Mine, sub aripile Mele, departe de cearta lumească, pentru că voi face să iasă dreptatea ta ca lumina şi dreptul tău ca ziua la amiază (Psalmul 37:6). Ţi-au fost răsturnate toate planurile? Eşti zdrobit şi obosit? “de la Mine este lucrul acesta”. Ţi-ai făcut planuri şi apoi ai venit la Mine ca să le binecuvântez? Eu doresc să iţi fac planurile. Voi prelua Eu responsabilitatea, pentru că este prea grea pentru tine, tu nu ai putea să o duci la îndeplinire singur (Exod 18:18). Tu eşti un instrument şi nu un factor.

Ţi-ai dorit cu ardoare să faci vreo lucrare importantă pentru Mine? Iar în loc de asta ai fost pus deoparte, pe un pat de boală şi suferinţă? “de la Mine este lucrul acesta”. Nu am putut să îţi atrag atenţia în timp ce erai aşa activ. Doresc să te învăţ unele dintre lecţiile Mele profunde. Doar aceia care au învăţat să aştepte răbdători Îmi pot sluji. Cei mai mari slujitori ai Mei sunt câteodată aceia care sunt puşi deoparte din serviciul activ cu scopul ca ei să înveţe să mânuiască arma rugăciunii.

Eşti dintr-o dată chemat să ocupi o poziţie dificilă plină de responsabilităţi? Mergi înainte, încrezându-te în Mine. Eu îţi dau poziţia plină de greutăţi pentru că Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în toate lucrările tale şi în toate activităţile tale (Deut 15:18). În această zi îţi pun în mână un vas cu untdelemn sfânt. Ia din el cu toată libertatea, copilul Meu, ca toate împrejurările ce se ivesc pe cale, fiecare cuvânt care îţi provoacă durere, fiecare manifestare a slăbiciunii tale, să fie unse cu acest untdelemn. Ţine minte că piedicile sunt învăţăminte divine. Boldul se va îndepărta în măsura în care o să Mă vezi pe Mine în toate lucrurile. Deci pune la inimă toate lucrările pe ca

re le mărturisesc printre voi astăzi. Pentru că este viaţa ta! (Deut 32:46,47).

 

un articol preluat de pe site-ul www.comori.org

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

SUS ↑

%d blogeri au apreciat: