Eu voi asculta ce zice Dumnezeu


Eu voi asculta ce zice Dumnezeu, Domnul: căci El vorbeşte de pace poporului Său şi iubiţilor Lui, numai ei să nu cadă iarăşi în nebunie. Da, mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de El, pentru ca în ţara noastră să locuiască slava. (Psalmi 85:8-9)


image (4)

Lui Avraam i-a fost cerut singurul său fiu!

„După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam şi i-a zis: „Avraame!” „Iată-mă!”, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: „Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac; du-te în ţara Moria şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune.” Citește: (Geneza 22:1-18)

Iar după această încercare Domnul Citește în continuare „Ești gata?”

EL ESTE!


Eșuăm cam des…


WP_20150525_007“Am învățat să zburăm asemeni păsărilor, să înotăm asemeni peștilor, dar nu am deprins arta de a trăi ca frații.” (Martin Luther King)

„Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată puterea ta”; iată porunca dintâi. Iar a doua este următoarea: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” Nu este altă poruncă mai mare decât acestea.(Marcu 12:30-31)

Eşuăm cam des în împlinirea acestei porunci, voi ce ziceți?…

Vă e teamă de moarte?


Isus i-a zis: “Eu sunt Învierea şi Viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăiŞi oricine trăiește şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?” Ioan 11: 25-26

invierea-mortilor

Un intelectual necredincios spunea că nu se poate împăca nicidecum cu învăţătura Bibliei despre învierea morţilor. „Toate aş fi în stare să le cred – zicea el – dar una ca asta nu; să învie omul după ce a putrezit în pământ, nu pot accepta…“

Partenerul său de discuţii, un om credincios, încerca să-i aducă argumente din Biblie. După un timp, necredinciosul se supără aşa de tare, încât izbi cu pumnul în Noul Testament care era deschis pe masă. Din el se rupse o foaie şi căzu jos. Revenindu-şi din furie, luă foaia de jos şi citi: „Nebun ce eşti! Ce semeni tu, nu învie, dacă nu moare mai întâi. Şi când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă: fie de grâu, fie de altă sămânţă …“.

În faţa acestor cuvinte clare ale lui Dumnezeu, păstrate în Cuvântul Său, intelectualul necredincios rămase fără argumente. Care este poziţia noastră faţă de acest eveniment glorios care este învierea morţilor? Fie că ne place sau nu, învierea morţilor va avea loc la timpul hotărât de Dumnezeu. Atunci, toţi îşi vor da seama de neascultarea şi păcătoşenia lor, dar pentru cei necredincioşi va fi prea târziu. Domnul va judeca pe fiecare după faptele lui, fie bune, fie rele.   „Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată.  (Ioan 5:28-29) Ești pregătit să-L întâlnești pe Domnul??? 

Sursa: afirmativ.com

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

SUS ↑

%d blogeri au apreciat: